Dutch Cleft School Project

Sinds 20 september gaan de kinderen van het tehuis in Hyderabad voor het eerst in anderhalf jaar weer naar school. De situatie rond COVID-19 is nu zodanig verbeterd dat de leiding dat verantwoord vindt. Alle 22 kinderen die Sumbing Bibir onder haar hoede heeft zijn inmiddels weer terug in Hyderabad en heel blij om weer naar school te kunnen. Zoals altijd begint het ochtendprogramma met yoga. Daarna komt de schoolbus hen ophalen.

Terug naar het nieuwsoverzicht