Kennisoverdracht medici

In het kader van kennisoverdracht, één van de drie pijlers van de stichting, heeft de stichting het project ‘Blik op de toekomst, een duurzaam initiatief’ in herleven geroepen. Daarbij staat zelfredzaamheid van onze partners centraal. Indonesische chirurgen kunnen na het volgen van specialistische masterclasses en hands-on trainingen van gastdocenten zelfstandig opereren.

Zelfredzaamheid

Na het volgen van onze masterclasses en hands-on trainingen kunnen Indonesische chirurgen voortaan zonder onze financiële steun en specialistische kennis zelfstandig opereren. Begrippen die vaak in dit verband worden genoemd zijn eigen kracht (zelf kunnen), eigen regie (zelf bepalen) en eigen verantwoordelijkheid (zelf moeten of mogen).

Toekomst

De stichting verwacht dat Indonesië vóór 2030 voldoende chirurgen telt om er kinderen met schisis te opereren. Nu al zien wij dat het aantal eenvoudige lipoperaties door onze specialisten afneemt. Dat is een goed teken. Tegelijkertijd worden wij tijdens onze missies geconfronteerd met schisisproblemen van meer gecompliceerde aard omdat die nog niet eerder door de lokale teams zijn behandeld.

Masterclasses voor kaakchirurgen in opleiding

Prof. dr. Benny Latief is hoogleraar kaakchirurgie en verbonden aan Universitas Indonesia in Jakarta. Het beleid dat hij voert om juist kaakchirurgen van buiten Java en Sumatra op te leiden doet hij bewust in de hoop dat zij na hun opleiding naar hun geboortestreek terugkeren. Op die manier wil hij in heel Indonesië kaakchirurgische behandelingen mogelijk maken.

Hier nog een andere foto