Organisatie

Het bestuur bestaande uit 5 leden inclusief een voorzitter, secretaris en penningmeester en komt driemaal per jaar bijeen. Besturen is de taak die het bestuur conform de statuten heeft meegekregen. Besturen betekent richting geven aan de stichting, zorgen voor het adequaat functioneren van de stichting en het beheren en besteden van de middelen van de stichting. Dit alles met het oog op de doelstelling van de stichting. et bestuur wordt bijgestaan door een team van enthousiaste vrijwilligers vertegenwoordigd in een raad van advies. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De nevenfunctie zijn opgenomen in het hoofdstuk 9.2 van het jaarverslag 2022.

Organisatiestructuur

Bestuur

Mevrouw em. prof. dr. A.M. (Anne Marie) Kuijpers-Jagtman

Voorzitter

Zittingstermijn 2021-2024

voorzitter@sumbingbibir.nl

Mevrouw drs. P. (Petra) Zuurbier

Secretaris

Zittingstermijn 2021-2023

secretaris@sumbingbibir.nl

Dr. G.J.C. (Gem) Kramer

Algemeen bestuurslid

Zittingstermijn 2023-2026

De heer W. (Willem) den Bode

Penningmeester

Zittingstermijn 2022-2025

penningmeester@sumbingbibir.nl

Prof. dr. A.B. (Aebele) Mink van der Molen

Algemeen bestuurslid

Zittingstermijn 2023-2026

Secretariaatsbureau

Mevrouw R. (Ramona) Blokker

Secretaresse

Mevrouw L. (Linda) Brouwer

Notuliste

Raad van Advies

De heer drs. F. (Frank) Bierenbroodspot

Coördinator Mataram

De heer em. prof. dr. N. (Nico) Bleichrodt

Coördinator Midden-Java

De heer dr. A. (Rik) Soehardi

Algemeen adviseur

De heer dr. M. (Madjid) Gordjestani

Algemeen adviseur

De heer em. prof. dr. P.H.M. (Paul) Spauwen

Coördinator Teach & Treat

Comité van Aanbeveling

De heer prof. dr. B.S. (Benny) Latief

Indonesië (Jakarta)

De heer dr. R. (Rizqy) Setyarto

Indonesië (Semarang)