Duurzame
Ontwikkelingsdoelstellingen

De Verenigde Naties stelden in 2015 de Sustainable Development Goals (SDGs) vast als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda. Deze SDGs zijn van 2016 tot 2030 van kracht. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om de doelen te behalen. De doelstellingen moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 een betere plek is om te leven. Voor iedereen! Sumbing Bibir ziet haar uitdagingen in:

SDG3

Goede gezondheid en welzijn - Opereren en nazorg

SDG4

Kwaliteit schoolonderwijs - Sumbing Bibir Schoolfonds

SDG17

Partnerschap om doelstellingen te bereiken. - Samenwerking met universiteiten en serviceclubs

Onze missies

  • Smile for a better life
  • Give them a smile
  • Smiling Children
  • Dutch Cleft Schoolproject
  • UI Alumni missie

Onze projecten: