Scholing kinderen

Een leven waarin kinderen met schisis wél in en door de samenleving worden geaccepteerd; dat doen schisisoperaties met kinderen! Maar hoe nu verder? Door onze geïntegreerde aanpak willen wij kinderen met schisis na de operaties en vervolgbehandelingen ook een toekomst geven door hen naar school te laten gaan. Want als de kinderen een gerichte opleiding krijgen, hebben zij later meer kans op werk en kunnen zij beter voor zichzelf en hun toekomstige gezinnen zorgen.

Schisis schoolfonds

Stichting Sumbing Bibir vergroot de hoop op een goede toekomst door de kinderen na hun operatie naar school te laten gaan. Tot een bepaalde leeftijd is het onderwijs gratis. Het enige dat moet worden betaald zijn het schooluniform, de schoenen en een paar schoolspullen. Geld daarvoor hebben zij vaak niet. Daarom hebben wij besloten om die zaken aan te schaffen zodat kinderen volwaardig aan het onderwijs kunnen deelnemen.

Schoolproject Srumbung (Midden-Java)

Tijdens één van de bezoeken aan Midden Java kwam Nico Bleichrodt in contact met dr. Harda Nuryahwandana, een arts in Midden Java.  Zijn droom was om een school te bouwen voor kinderen met een beperking. De school, ‘SLB Bina Kasih’, ligt in Srumbung en heeft op het ogenblik zo’n 170 leerlingen. De school is uitgegroeid tot een regionale school. Helaas is er inmiddels een wachtlijst van kinderen die ook toegelaten willen worden.

De stichting Sumbing Bibir heeft een uitbreiding met 3 lokalen gerealiseerd. Het plan is ook een leer- werkplaats te bouwenwaar beroepsgericht onderwijs gegeven kan worden. De Rotary Club Yogyakarta Malioboro is bereid gevonden om de bouw van de school te superviseren. De Faculteit Tandheelkunde van de Universiteit Gadjah Mada in Yogyakarta heeft de tandheelkundige verzorging van de leerlingen op zich genomen.

Hyderabad HCS

Het schoolfonds voor kinderen met een schisis in India heeft als doel in de steek gelaten kinderen en kinderen uit gezinnen die onder de armoedegrens leven een betere toekomst te geven. Wij hebben het schoolproject in Hyderabad (India) leren kennen doordat de twee Indiase chirurgen – Dr. Gosla Reddy en Dr. Raj Reddy – die dit hebben opgezet in Nijmegen aan het Radboudumc hun promotieonderzoek hebben gedaan. In het GSR Institute of Craniofacial Surgery in Hyderabad (zie voor meer informatie www.craniofacialinstitute.org) worden alle kinderen met schisis van wie de ouders geen geld hebben gratis behandeld (chirurgie, orthodontie, logopedie). Dr. Gosla Reddy gaat echter nog een stap verder. Hij wil kinderen met schisis een betere toekomst te geven.

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat kinderen met schisis – en vooral meisjes – te vondeling worden gelegd of op straat worden achter gelaten. Vaak uit wanhoop omdat hun ouders niet weten wat ze met een kind dat een zichtbare afwijking heeft aan moeten. Voor deze en andere kansarme kinderen met schisis werd het schoolproject gestart. De kinderen worden niet alleen geopereerd, maar krijgen ook onderdak, opvoeding, verdere medische verzorging en onderwijs van lagere school tot universiteit. Zo helpen we hen op weg naar een baan en een volwaardig bestaan in de samenleving. De kinderen wonen in een kindertehuis, dat onderdeel is van het Craniofacial Institute. Ze blijven daar minimaal 8 jaar.

Er zijn nu 94 kinderen. Samen met enkele donateurs sponsoren wij sinds april 2018 voor een periode van 8 jaar twee units voor 20 kinderen, genaamd ‘The Dutch School Project’.