Wat is Schisis?

Schisis is een aangeboren aandoening in het gezicht. De lip of de lip, kaak en het gehemelte zijn gespleten. Een schisis ontstaat al vroeg in de zwangerschap. Het is nog niet volledig duidelijk hoe dit gebeurt, maar erfelijke en omgevingsfactoren zoals voeding tijdens de zwangerschap lijken een rol te spelen.

Hoevaak komt schisis voor?

In Nederland worden ongeveer 6kinderen per week met een schisis geboren. Het inwonertal van Indonesië is met 270 miljoen mensen natuurlijk veel groter dan dat van Nederland. In indonesië worden er per week ongeveer 190 per week geboren. Een schisis is met een operatie prima te verhelpen is. Helaas hebben de families van veel Indonesische kinderen daar het geld niet voor.

Hoe ingrijpend zijn de medische gevolgen?

Kinderen met schisis hebben moeite met leren praten, hebben vaak gehoorproblemen en kunnen soms niet goed eten met ondervoeding tot gevolg. Het open gehemelte veroorzaakt ook vaak infecties aan de luchtwegen waardoor ook weer gehoorproblemen kunnen ontstaan. Kinderen met schisis hebben een weinig benijdenswaardig leven als hun ouders niet in staat zijn om een operatie te betalen. Door het zichtbare 'anders zijn' worden zij vaak slecht geaccepteerd in hun sociale omgeving.

Hoe ingrijpend zijn de gevolgen op de ontwikkeling?

Schisis beïnvloed de sociale psychologische ontwikkeling. Schisis heeft ook invloed op de intellectuele ontwikkeling omdat deze kinderen niet goed kunnen horen en vaak slecht verstaanbaar zijn. Zij zijn daardoorheen groeten belasting voor het gezin en voor hun directe omgeving.